Animácie

Animácie

 • Dva kroky:
  • Definovanie cez @keyframes
  • Aplikovanie na element
@keyframes spin { from { transform: rotate(0); } to { transform: rotate(300deg); } }
.box { animation-name: spin; animation-duration: 10s; }

Aplikácia animácie

 • poznáme z transition:
  • animation-duration: 2s
  • animation-delay: 1s
  • animation-timing-function: ease-in-out
 • animation-name: spin
 • animation-iteration-count
  • <číslo> - počet opakovaní animácie (default 1)
  • infinite - do nekonečna

Aplikácia animácie

 • animation-direction:
  • normal
   • Začína od 0% pokračuje k 100%
  • reverse
   • Začína od 100% pokračuje k 0%
  • alternate
   • Začína od 0% pokračuje k 100% a potom pokračuje k 0%
  • alternate-reverse
   • Začína od 100% pokračuje k 0% a pokračuje k 100%

Aplikácia animácie

 • animation-play-state:
  • má zmysel nastaviť cez JS
  • hodnoty running (default) a paused
 • animation-fill-mode:
  • none - default
  • forwards - po skončení animácie ostane v poslednom stave
  • backwards - pred začiatkom animácie sa nastaví na počiatočný stav (aj pred delay časom)
  • both
 • animation: meno 1s ease 0.5s infinite alternate both;
  • skratka pre všetky vlastnosti

Spinner

Loader - skákajúce guličky