Webové techológie

O predmete

Predmet Webové technológie je určený pre študentov Košickej akadémie softvérového vývoja, druhý ročník. Predmet poskytuje vedomosti a skúsenosti v práci s HTML5, CSS3, Typescript-om a frameworkom Angular.

Stretnutia

6. Higher-order funkcie v poliach

Prejdeme si také súčasti jazyka JavaScript, ktoré sa v Jave nenachádzajú - globálne vs. lokálne premenné a konštanty, template strings, pravdivé a nepravdivé výrazy, rôzna práca s objektami a poľami, object destructuring, spread operátor, klasické vs. arrow funkcie a použitie this v nich. Vysvetlíme si základné higher-order funkcie v poliach - forEach, filter, map, flat, flatMap, reduce a reduceRight. Budeme pracovať s JSON dokumentom countries.json podľa úloh uvedených nižšie.

Úlohy:

 1. Vráťte pole s názvami všetkých krajín.
 2. Vráťte pole s názvami európskych krajín.
 3. Vráťte pole objektov s vlastnosťami name a area, popisujúce krajiny s počtom obyvateľov nad 100 miliónov, teda:
   [ { name: 'Bangladesh', area: '147570 km2' },
    { name: 'Brazil', area: '8515767 km2' },
    { name: 'China', area: '9640011 km2' },
    ...
   ]
 4. Vráťte pole všetkých jazykov, ktoré sa používajú Južnej Amerike bez duplicít, teda:
   [ { iso639_1: 'es', iso639_2: 'spa', name: 'Spanish', nativeName: 'Español' },
    { iso639_1: 'gn', iso639_2: 'grn', name: 'Guaraní', nativeName: "Avañe'ẽ" },
    { iso639_1: 'ay', iso639_2: 'aym', name: 'Aymara', nativeName: 'aymar aru'},
    ...
   ]

4. CSS

Povieme si ako písať prehľadné selektory. Porozprávame si rôzne poziciovania - relatívne, absolútne, fixné, sticky. Ukážeme si ako uložiť blokový element do stredu okna a ako sa dá transformovať element - posun, otočenie, zošikmenie. Predstavíme si vlastnosti float a clear. Zopakujeme si, ako funguje Flexbox a predstavíme dvojrozmerný Grid layout. Povieme si, čo všetko grid layout zvláda, nastavíme hlavný layout stránky cez pomenovania oblastí a využijeme ich pre rôzne šírky displeja.

Úlohy:

 1. Hlavný layout: zabezpečte, že šírka obsahu je maximálne 1000px. Pre užšie displaye ako 1000px nech je šírka 100%.
 2. Trojstĺpcový formát zmeňte pre stredne široké displeje na dvojstĺpcový a pre veľmi úzke na jednostĺpcový - pravý panel sa presúva pod hlavnú sekciu a ľavé menu sa schová pod hamburgerové toggle tlačidlo.
 3. Naštýlujte fotogalégiu na adrese http://localhost:8080/kompostovanie_galeria tak, aby obrázky boli umiestnené v rámčekoch s rovnakou veľkosťou, pričom fotky s popiskom majú v rámčeku aj popis. Počet vedľa seba umiestnených fotiek záleží od šírky displeja. V prípade veľmi úzkych displejov (keď už máme iba jednostĺpcový formát stránky) sú obrázky oddelené iba horizontálnou čiarou namiesto rámčeka.
 4. Cez @Media query nastavte pre tlačiareň zneviditeľnenie menu a pravého panela a zmenu farieb na čierne a biele (využite print media simuláciu v prehliadači).
 5. Zabezpečte pre celý web, aby sa žiadne elementy neprekrývali a aby nevytŕčali z hlavného obsahu pri všetkých šírkach.

Úlohy vyriešte do stredy 4.10.2023 8:00 a pošlite mi ich mailom v zip súbore, kde budú 3 html súbory (home, kompostovanie a kompostovanie_galeria) a 1 css súbor, aby som nemusel rozbehávať váš server.